Sporda Risk Faktörleri

Bilimsel çalışmalarda istatistikler;spor yaralanmalarının oranının %10 olduğunu söyler. Risk faktörlerini oluşturan iç ve dış faktörler vardır.

İÇ FAKTÖRLER

1-Bireyin sağlık durumu

2-Fiziksel uygunluk

3-psikomotor gelişimi

4-bireyin fiziki yapısı

5-psikoloji

1-BİREYİN SAĞLIK DURUMU

Baş ve diş ağrısı , ateş uykusuzluk sürekli olması muhtemel sorunlarperformansı etkileyen etkenler arasındadır. Sakatlanmalara neden olabilir.

2-FİZİKSEL UYGUNLUK

Aerobik dayanıklılık , Kuvvet , Sürat , Sportif Beceri

3-PSİKOMOTOR GELİŞİM

Fiziksel yapı ve sinir kas işlevlerindeki değişim sürecidir.Antreman programlarının planlanmasında psikomotor gelişimi dikkate alınmalıdır.

4-BİREYİN FİZİKSEL YAPISI

Boy, yaş kilo cinsiyeteklem stabilitesi,anatomi dikkate alınmalıdır.

5-PSİKOLOJİ

Kaygı depresyonve benzeri durumlarda performans olumsuz yönde etki,lenir.

DIŞ FAKTÖRLER

Yarışma veya antreman alanı

Materyal kullanımı

Sosyal faktörler

Antrenman

Çevresel Değişimler

Alışkanlıklar

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir